آرشیو موسیقی ایران

دانلود آهنگ از خودت برام بگو پازل باند

پازل باند از خودت برام بگو

دانلود آهنگ از خودت برام بگو پازل باند با کیفیت 128 دانلود دانلود کمکی کمکی 2
دانلود آهنگ از خودت برام بگو پازل باند با کیفیت 320 دانلود دانلود کمکی کمکی 2
دانلود آهنگ از خودت برام بگو پازل باند - دمو دانلود دمو
1 رای

متن آهنگ از خودت برام بگو از پازل باند

ﺍﺯ ﺧﻮﺩﺕ ﺑﺮﺍﻡ ﺑﮕﻮ ﮐﯽ ﺗﻮ ﺍﯾﻦ ﺳﺎﻝ
ﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﺎﯼ ﻣﻦ ﮐﻨﺎﺭﺗﻪ
ﯾﻪ ﺭﻭﺯ ﯾﮑﯽ ﻣﺜﻞ ﻣﻦ ﻫﻨﻮﺯ ﭘﺎﯼ
ﺍﻧﺘﻈﺎﺭﺗﻪ
ﺍﺯ ﺧﻮﺩﺕ ﺑﺮﺍﻡ ﺑﮕﻮ ﺑﺎ ﮐﯽ ﭘﺮ ﻣﯽ
ﮐﻨﯽ ﺁﺧﺮﺍﯼ ﻫﻔﺘﺘﻮ
ﻇﺎﻫﺮﺍ ﺍﺯ ﺩﻟﺖ ﺩﻭﺭ ﮐﺮﺩﯼ ﻫﻤﻪ
ﻟﺤﻈﻪ ﻫﺎﯼ ﺭﻓﺘﺘﻮ
ﺍﺯ ﺧﻮﺩﺕ ﺑﺮﺍﻡ ﺑﮕﻮ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎﻝ ﺷﺪﻩ
ﮐﻪ ﺑﺮ ﮔﺮﺩﯼ ﺑﻪ ﺍﻭﻥ ﺭﻭﺯﺍ
ﺗﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮﺕ ﺑﯿﺎﺩ ﻟﺤﻈﻪ ﻫﺎ ﻭ
ﺧﺎﻃﺮﺍﺕ ﺧﻮﺑﻤﻮﻥ
ﺍﺯ ﺧﻮﺩﺕ ﺑﺮﺍﻡ ﺑﮕﻮ ﻣﯽ ﺩﻭﻧﻢ ﺗﻮ
ﺧﻠﻮﺗﺖ ﺍﺯ ﺭﻭ ﻋﺎﺩﺕ
ﯾﺎﺩ ﺍﻭﻥ ﺷﺒﯽ ﻣﯽ ﺍﻓﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺎ
ﮔﺮﯾﻪ ﮔﻔﺘﻤﺖ ﺑﻤﻮﻥ
ﺍﺯ ﺧﻮﺩﺕ ﺑﺮﺍﻡ ﺑﮕﻮ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎﻝ ﺷﺪﻩ
ﮐﻪ ﺑﺮ ﮔﺮﺩﯼ ﺑﻪ ﺍﻭﻥ ﺭﻭﺯﺍ
ﺗﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮﺕ ﺑﯿﺎﺩ ﻟﺤﻈﻪ ﻫﺎ ﻭ
ﺧﺎﻃﺮﺍﺕ ﺧﻮﺑﻤﻮﻥ
ﺍﺯ ﺧﻮﺩﺕ ﺑﺮﺍﻡ ﺑﮕﻮ ﻣﯽ ﺩﻭﻧﻢ ﺗﻮ
ﺧﻠﻮﺗﺖ ﺍﺯ ﺭﻭ ﻋﺎﺩﺕ
ﯾﺎﺩ ﺍﻭﻥ ﺷﺒﯽ ﻣﯽ ﺍﻓﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺎ
ﮔﺮﯾﻪ ﮔﻔﺘﻤﺖ ﺑﻤﻮﻥ


ﺍﺯ ﺧﻮﺩﻡ ﺑﺮﺍﺕ ﺑﮕو ﻫﺮ ﮐﺠﺎ ﺑﺮﻡ
ﻣﯿﺸﯿﻨﻢ ﯾﻪ ﮔﻮﺷﻪ ﻭ
ﺧﻮﺵ ﺑﻪ ﺣﺎﻝ ﺍﻭﻥ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ
ﻭﻗﺖ ﺩﻟﺶ ﺑﺨﻮﺍﺩ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺭﻭﺷﻪ
ﺍﺯ ﺧﻮﺩﻡ ﺑﺮﺍﺕ ﺑﮕﻢ ﺧﻮﺑﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﻦ
ﻋﺸﻖ ﺗﻮ ﻣﻘﺪﺳﻪ
ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﻋﺎﺷﻘﻢ ﻫﻨﻮﺯ ﻫﺴﺖ ﺭﻭ
ﻧﮕﺎﻩ ﻣﻦ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺸﺨﺼﻪ
ﺍﺯ ﺧﻮﺩﺕ ﺑﺮﺍﻡ ﺑﮕﻮ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎﻝ ﺷﺪﻩ
ﮐﻪ ﺑﺮ ﮔﺮﺩﯼ ﺑﻪ ﺍﻭﻥ ﺭﻭﺯﺍ
ﺗﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮﺕ ﺏﯼﺍﺩ ﻟﺤﻈﻪ ﻫﺎ ﻭ
ﺧﺎﻃﺮﺍﺕ ﺧﻮﺑﻤﻮﻥ
ﺍﺯ ﺧﻮﺩﺕ ﺑﺮﺍﻡ ﺑﮕﻮ ﻣﯽ ﺩﻭﻧﻢ ﺗﻮ
ﺧﻠﻮﺗﺖ ﺍﺯ ﺭﻭ ﻋﺎﺩﺕ
ﯾﺎﺩ ﺍﻭﻥ ﺷﺒﯽ ﻣﯽ ﺍﻓﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺎ
ﮔﺮﯾﻪ ﮔﻔﺘﻤﺖ ﺑﻤﻮﻥ
ﺍﺯ ﺧﻮﺩﺕ ﺑﺮﺍﻡ ﺑﮕﻮ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎﻝ ﺷﺪﻩ
ﮐﻪ ﺑﺮ ﮔﺮﺩﯼ ﺑﻪ ﺍﻭﻥ ﺭﻭﺯﺍ
ﺗﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮﺕ ﺑﯿﺎﺩ ﻟﺤﻈﻪ ﻫﺎ ﻭ
ﺧﺎﻃﺮﺍﺕ ﺧﻮﺑﻤﻮﻥ
ﺍﺯ ﺧﻮﺩﺕ ﺑﺮﺍﻡ ﺑﮕﻮ ﻣﯽ ﺩﻭﻧﻢ ﺗﻮ
ﺧﻠﻮﺗﺖ ﺍﺯ ﺭﻭ ﻋﺎﺩﺕ
ﯾﺎﺩ ﺍﻭﻥ ﺷﺒﯽ ﻣﯽ ﺍﻓﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺎ
ﮔﺮﯾﻪ ﮔﻔﺘﻤﺖ ﺑﻤﻮﻥ

  • همه آلبوم های این هنرمند
  • آهنگ های مرتبط
  • آهنگ های تصادفی
  • تگ ها
  • گزارش تخلف

، ، دانلود آهنگ از خودت برام بگو ، دانلود اهنگ از خودت برام بگو ، دانلود آهنک از خودت برام بگو ، دانلود از خودت برام بگو ، دانلود موزیک از خودت برام بگو ، دانلود رایگان آهنگ از خودت برام بگو ، دانلود از خودت برام بگو ، از خودت برام بگو دانلود آهنگ پازل باند دانلود آهنگ جدید از خودت برام بگو از پازل باند ، دانلود آهنگ جدید پازل باند به نام از خودت برام بگو ، دانلود آهنگ جدید پازل باند از خودت برام بگو ، دانلود آهنگ زیبای از خودت برام بگو ، دانلود آهنگ های جدید پازل باند ، دانلود فول آلبوم پازل باند ، دانلود جدیدترین آهنگ های فارسی ، دانلود جدیدترین آهنگ های ایرانی ، دانلود آخرین آهنگ های پازل باند ، دانلود آهنگ شاد ، دانلود آهنگ فارسی ، دانلود آهنگ ایرانی ، دانلود بهترین آهنگ های فارسی ، دانلود همه آهنگ های پازل باند ، متن ترانه از خودت برام بگو پازل باند ، Puzzle Band to az khodet baram begoo , Download New Song Puzzle Band to az khodet baram begoo , Download New Song az khodet baram begoo from Puzzle Band , Download New Song , Download free music, Download music az khodet baram begoo , Download az khodet baram begoo for free , free Download az khodet baram begoo , free Download az khodet baram begoo by Puzzle Band , free Download New Song Puzzle Band to az khodet baram begoo , free Download Puzzle Band to az khodet baram begoo ,

در صورتی که این آهنگ شامل یکی از موارد زیر میباشد لطفا آن را گزارش دهید. در صورت صحت گزارش ، این آهنگ در اولین فرصت حذف خواهد شد

توجه:لطفا از ارسال گزارش نادرست پرهیز کنید. گزارش شما توسط همکاران ما در اولین فرصت بررسی خواهد شد

مبتذل آهنگ سیاسی مغایر اعتقادات مذهبی

دیدگاه سایر کاربران