آرشیو موسیقی ایران

دانلود آهنگ استقلال با حضور سعید عرب و پویا امینی و حسام کارآموز بابک جهانبخش

بابک جهانبخش استقلال با حضور سعید عرب و پویا امینی و حسام کارآموز

دانلود آهنگ استقلال با حضور سعید عرب و پویا امینی و حسام کارآموز بابک جهانبخش با کیفیت 128 دانلود دانلود کمکی کمکی 2
دانلود آهنگ استقلال با حضور سعید عرب و پویا امینی و حسام کارآموز بابک جهانبخش با کیفیت 320
دانلود آهنگ استقلال با حضور سعید عرب و پویا امینی و حسام کارآموز بابک جهانبخش - دمو دانلود دمو
1 رای

متن آهنگ استقلال با حضور سعید عرب و پویا امینی و حسام کارآموز از بابک جهانبخش

بیا ای قهرمان آبی من بیا ای قهرمان آبی من بیا ای قهرمان آبی من
بیا ای قهرمان آبی من بیا ای قهرمان آبی من بیا ای قهرمان آبی من
بیا ای قهرمان آبی من بیا ای قهرمان آبی من بیا ای قهرمان آبی من
با تو که رسیدی از تبار طوفان میشه آرامش دریا رو بهم زد
با تو که رسیدی از تبار طوفان میشه آرامش دریا رو بهم زد
با تو که رسیدی از تبار طوفان میشه آرامش دریا رو بهم زد
تیم ما چه بی نظیر و قهرمانه
تیم ما چه بی نظیر و قهرمانه
تیم ما چه بی نظیر و قهرمانه
پر هوادار از قدیما تا الانه
پر هوادار از قدیما تا الانه
پر هوادار از قدیما تا الانه
بیا nbsp بیا تیم اس اس تیم کهکشونی
بیا nbsp بیا تیم اس اس تیم کهکشونی
بیا nbsp بیا تیم اس اس تیم کهکشونی
بیا nbsp بیا تیم اس اس تیم کهکشونی
بیا nbsp بیا تیم اس اس تیم کهکشونی
بیا nbsp بیا تیم اس اس تیم کهکشونی
اول تویی توی جام آسیا می دونیم
اول تویی توی جام آسیا می دونیم
اول تویی توی جام آسیا می دونیم
اول تویی توی جام آسیا می دونیم
اول تویی توی جام آسیا می دونیم
اول تویی توی جام آسیا می دونیم
توی میدون برات دعا می خونیم
توی میدون برات دعا می خونیم
توی میدون برات دعا می خونیم
می بریم جام و یک صدا می خونیم
می بریم جام و یک صدا می خونیم
می بریم جام و یک صدا می خونیم
بیا تک ستاره حمله کن دوباره
بیا تک ستاره حمله کن دوباره
بیا تک ستاره حمله کن دوباره
هیچ حریفی قدرت بردنت رو نداره
هیچ حریفی قدرت بردنت رو نداره
هیچ حریفی قدرت بردنت رو نداره
بیا تک ستاره حمله کن دوباره
بیا تک ستاره حمله کن دوباره
بیا تک ستاره حمله کن دوباره
بردن و پیروزیات بازم ادامه داره
بردن و پیروزیات بازم ادامه داره
بردن و پیروزیات بازم ادامه داره
بیا بیا تک ستاره فوتبال ایران
بیا بیا تک ستاره فوتبال ایران
بیا بیا تک ستاره فوتبال ایران
بیا بیا تک ستاره فوتبال ایران
بیا بیا تک ستاره فوتبال ایران
بیا بیا تک ستاره فوتبال ایران
بیا بیا قلبمون به عشق تو می زنه
بیا بیا قلبمون به عشق تو می زنه
بیا بیا قلبمون به عشق تو می زنه
بیا بیا تیم اس اس حق تو بردنه
بیا بیا تیم اس اس حق تو بردنه
بیا بیا تیم اس اس حق تو بردنه
nbsp
nbsp
با تو میشه از حصار شب گذشت و افتخار نسل فردا رو رقم زد
با تو میشه از حصار شب گذشت و افتخار نسل فردا رو رقم زد
با تو میشه از حصار شب گذشت و افتخار نسل فردا رو رقم زد
با تو که رسیدی از تبار طوفان میشه آرامش دریا رو بهم زد
با تو که رسیدی از تبار طوفان میشه آرامش دریا رو بهم زد
با تو که رسیدی از تبار طوفان میشه آرامش دریا رو بهم زد
وسعت بزرگی رو میشه با تو فهمید
وسعت بزرگی رو میشه با تو فهمید
وسعت بزرگی رو میشه با تو فهمید
حس تازه ای گرفت و با حریفت جنگید
حس تازه ای گرفت و با حریفت جنگید
حس تازه ای گرفت و با حریفت جنگید
بیا بیا تک ستاره فوتبال ایران
بیا بیا تک ستاره فوتبال ایران
بیا بیا تک ستاره فوتبال ایران
بیا بیا تک ستاره فوتبال ایران
بیا بیا تک ستاره فوتبال ایران
بیا بیا تک ستاره فوتبال ایران
دوست داریم تیم قهرمان اس اس تهران
دوست داریم تیم قهرمان اس اس تهران
دوست داریم تیم قهرمان اس اس تهران
دوست داریم تیم کهکشان اس اس تهران
دوست داریم تیم کهکشان اس اس تهران
دوست داریم تیم کهکشان اس اس تهران
nbsp
nbsp
تو جون مردی و پاکی تو شدی نمونه
تو جون مردی و پاکی تو شدی نمونه
تو جون مردی و پاکی تو شدی نمونه
تو که رنگ پیرهنت به رنگ آسمونه
تو که رنگ پیرهنت به رنگ آسمونه
تو که رنگ پیرهنت به رنگ آسمونه
ستاره های پیرهنت نشونه های قهرمانی
ستاره های پیرهنت نشونه های قهرمانی
ستاره های پیرهنت نشونه های قهرمانی
ارزشت واسم مثل خون توی رگ می مونه
ارزشت واسم مثل خون توی رگ می مونه
ارزشت واسم مثل خون توی رگ می مونه
nbsp
nbsp
توی میدون برات دعا می خونیم
توی میدون برات دعا می خونیم
توی میدون برات دعا می خونیم
می بریم جام و یک صدا می خونیم
می بریم جام و یک صدا می خونیم
می بریم جام و یک صدا می خونیم
بیا تک ستاره حمله کن دوباره
بیا تک ستاره حمله کن دوباره
بیا تک ستاره حمله کن دوباره
هیچ حریفی قدرت بردنت رو نداره
هیچ حریفی قدرت بردنت رو نداره
هیچ حریفی قدرت بردنت رو نداره
بیا تک ستاره حمله کن دوباره
بیا تک ستاره حمله کن دوباره
بیا تک ستاره حمله کن دوباره
بردن و پیروزیات بازم ادامه داره
بردن و پیروزیات بازم ادامه داره
بردن و پیروزیات بازم ادامه داره
جلو بزن نذار که حریف راهت رو ببنده
جلو بزن نذار که حریف راهت رو ببنده
جلو بزن نذار که حریف راهت رو ببنده
توی زمین آبی پوش ما میشه برنده
توی زمین آبی پوش ما میشه برنده
توی زمین آبی پوش ما میشه برنده
توی زمین آبی پوش ما میشه برنده
توی زمین آبی پوش ما میشه برنده
توی زمین آبی پوش ما میشه برنده
استقلال
استقلال
استقلال
بیا ای قهرمان آبی من بیا ای قهرمان آبی من بیا ای قهرمان آبی من
بیا ای قهرمان آبی من بیا ای قهرمان آبی من بیا ای قهرمان آبی من
با تو که رسیدی از تبار طوفان میشه آرامش دریا رو بهم زد
با تو که رسیدی از تبار طوفان میشه آرامش دریا رو بهم زد
تیم ما چه بی نظیر و قهرمانه
تیم ما چه بی نظیر و قهرمانه
پر هوادار از قدیما تا الانه
پر هوادار از قدیما تا الانه
بیا nbsp بیا تیم اس اس تیم کهکشونی
بیا nbsp بیا تیم اس اس تیم کهکشونی
بیا nbsp بیا تیم اس اس تیم کهکشونی
بیا nbsp بیا تیم اس اس تیم کهکشونی
اول تویی توی جام آسیا می دونیم
اول تویی توی جام آسیا می دونیم
اول تویی توی جام آسیا می دونیم
اول تویی توی جام آسیا می دونیم
توی میدون برات دعا می خونیم
توی میدون برات دعا می خونیم
می بریم جام و یک صدا می خونیم
می بریم جام و یک صدا می خونیم
بیا تک ستاره حمله کن دوباره
بیا تک ستاره حمله کن دوباره
هیچ حریفی قدرت بردنت رو نداره
هیچ حریفی قدرت بردنت رو نداره
بیا تک ستاره حمله کن دوباره
بیا تک ستاره حمله کن دوباره
بردن و پیروزیات بازم ادامه داره
بردن و پیروزیات بازم ادامه داره
بیا بیا تک ستاره فوتبال ایران
بیا بیا تک ستاره فوتبال ایران
بیا بیا تک ستاره فوتبال ایران
بیا بیا تک ستاره فوتبال ایران
بیا بیا قلبمون به عشق تو می زنه
بیا بیا قلبمون به عشق تو می زنه
بیا بیا تیم اس اس حق تو بردنه
بیا بیا تیم اس اس حق تو بردنه
nbsp
با تو میشه از حصار شب گذشت و افتخار نسل فردا رو رقم زد
با تو میشه از حصار شب گذشت و افتخار نسل فردا رو رقم زد
با تو که رسیدی از تبار طوفان میشه آرامش دریا رو بهم زد
با تو که رسیدی از تبار طوفان میشه آرامش دریا رو بهم زد
وسعت بزرگی رو میشه با تو فهمید
وسعت بزرگی رو میشه با تو فهمید
حس تازه ای گرفت و با حریفت جنگید
حس تازه ای گرفت و با حریفت جنگید
بیا بیا تک ستاره فوتبال ایران
بیا بیا تک ستاره فوتبال ایران
بیا بیا تک ستاره فوتبال ایران
بیا بیا تک ستاره فوتبال ایران
دوست داریم تیم قهرمان اس اس تهران
دوست داریم تیم قهرمان اس اس تهران
دوست داریم تیم کهکشان اس اس تهران
دوست داریم تیم کهکشان اس اس تهران
nbsp
تو جون مردی و پاکی تو شدی نمونه
تو جون مردی و پاکی تو شدی نمونه
تو که رنگ پیرهنت به رنگ آسمونه
تو که رنگ پیرهنت به رنگ آسمونه
ستاره های پیرهنت نشونه های قهرمانی
ستاره های پیرهنت نشونه های قهرمانی
ارزشت واسم مثل خون توی رگ می مونه
ارزشت واسم مثل خون توی رگ می مونه
nbsp
توی میدون برات دعا می خونیم
توی میدون برات دعا می خونیم
می بریم جام و یک صدا می خونیم
می بریم جام و یک صدا می خونیم
بیا تک ستاره حمله کن دوباره
بیا تک ستاره حمله کن دوباره
هیچ حریفی قدرت بردنت رو نداره
هیچ حریفی قدرت بردنت رو نداره
بیا تک ستاره حمله کن دوباره
بیا تک ستاره حمله کن دوباره
بردن و پیروزیات بازم ادامه داره
بردن و پیروزیات بازم ادامه داره
جلو بزن نذار که حریف راهت رو ببنده
جلو بزن نذار که حریف راهت رو ببنده
توی زمین آبی پوش ما میشه برنده
توی زمین آبی پوش ما میشه برنده
توی زمین آبی پوش ما میشه برنده
توی زمین آبی پوش ما میشه برنده
استقلال
استقلال

  • همه آلبوم های این هنرمند
  • آهنگ های مرتبط
  • آهنگ های تصادفی
  • تگ ها
  • گزارش تخلف

، ، دانلود آهنگ استقلال با حضور سعید عرب و پویا امینی و حسام کارآموز ، دانلود اهنگ استقلال با حضور سعید عرب و پویا امینی و حسام کارآموز ، دانلود آهنک استقلال با حضور سعید عرب و پویا امینی و حسام کارآموز ، دانلود استقلال با حضور سعید عرب و پویا امینی و حسام کارآموز ، دانلود موزیک استقلال با حضور سعید عرب و پویا امینی و حسام کارآموز ، دانلود رایگان آهنگ استقلال با حضور سعید عرب و پویا امینی و حسام کارآموز ، دانلود استقلال با حضور سعید عرب و پویا امینی و حسام کارآموز ، استقلال با حضور سعید عرب و پویا امینی و حسام کارآموز دانلود آهنگ بابک جهانبخش دانلود آهنگ جدید استقلال با حضور سعید عرب و پویا امینی و حسام کارآموز از بابک جهانبخش ، دانلود آهنگ جدید بابک جهانبخش به نام استقلال با حضور سعید عرب و پویا امینی و حسام کارآموز ، دانلود آهنگ جدید بابک جهانبخش استقلال با حضور سعید عرب و پویا امینی و حسام کارآموز ، دانلود آهنگ زیبای استقلال با حضور سعید عرب و پویا امینی و حسام کارآموز ، دانلود آهنگ های جدید بابک جهانبخش ، دانلود فول آلبوم بابک جهانبخش ، دانلود جدیدترین آهنگ های فارسی ، دانلود جدیدترین آهنگ های ایرانی ، دانلود آخرین آهنگ های بابک جهانبخش ، دانلود آهنگ شاد ، دانلود آهنگ فارسی ، دانلود آهنگ ایرانی ، دانلود بهترین آهنگ های فارسی ، دانلود همه آهنگ های بابک جهانبخش ، متن ترانه استقلال با حضور سعید عرب و پویا امینی و حسام کارآموز بابک جهانبخش ، Babak Jahan Bakhsh to babak jahanbakhsh ft hesam karamooz saeed arab esteghlal , Download New Song Babak Jahan Bakhsh to babak jahanbakhsh ft hesam karamooz saeed arab esteghlal , Download New Song babak jahanbakhsh ft hesam karamooz saeed arab esteghlal from Babak Jahan Bakhsh , Download New Song , Download free music, Download music babak jahanbakhsh ft hesam karamooz saeed arab esteghlal , Download babak jahanbakhsh ft hesam karamooz saeed arab esteghlal for free , free Download babak jahanbakhsh ft hesam karamooz saeed arab esteghlal , free Download babak jahanbakhsh ft hesam karamooz saeed arab esteghlal by Babak Jahan Bakhsh , free Download New Song Babak Jahan Bakhsh to babak jahanbakhsh ft hesam karamooz saeed arab esteghlal , free Download Babak Jahan Bakhsh to babak jahanbakhsh ft hesam karamooz saeed arab esteghlal ,

در صورتی که این آهنگ شامل یکی از موارد زیر میباشد لطفا آن را گزارش دهید. در صورت صحت گزارش ، این آهنگ در اولین فرصت حذف خواهد شد

توجه:لطفا از ارسال گزارش نادرست پرهیز کنید. گزارش شما توسط همکاران ما در اولین فرصت بررسی خواهد شد

مبتذل آهنگ سیاسی مغایر اعتقادات مذهبی

دیدگاه سایر کاربران